Konkurs - powitaj Nowy Rok z Lila Park i Infoludkiem!


Sylwestrowa noc coraz bliżej, a my nadal nie wiemy w co się ubrać. Zainspirujecie nas? My w zamian nagrodzimy najbardziej kreatywne propozycje dwoma podwójnymi biletami na bal z maskami weneckimi w Lila Park.

Pola oznaczone są wymagane.

Akceptowane formaty: *.jpg, *.png

Tylko do wiadomości Organizatora

Regulamin Konkursu „Powitaj Nowy Rok z Lila Park i Infoludkiem!”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma „InterVista Sp. z o. o.” z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, wpis do rejestru działalności gospodarczej, REGON 3205494, NIP 851-306-71-66 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest organizowany na zlecenie podmiotu będącego fundatorem nagród, zwanego dalej „Fundatorem”.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony na specjalnej podstronie w portalu Infoludek.pl.
 4. Konkurs trwa od 02.12.2016 do 15.12.2016.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
 6. Fundatorem nagród w konkursie jest Lila Park, Kościno 1A, 72-002 Dołuje k. Szczecina.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) Wysłanie swojego zgłoszenia konkursowego (zadanie konkursowe "Przedstaw propozycję stylizacji sylwestrowej”) poprzez odpowiednie pole na podstronie konkursu. b) Wypełnienie wszystkich wymaganych danych osobowych na podstronie konkursu.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wyraża zgodę na zamieszczenie swojej interpretacji zadania konkursowego na podstronie Konkursu (z wyjątkiem pracowników Organizatora i sponsora, współpracowników Organizatora i sponsora oraz członków ich rodzin).

§ 3. Zasady Konkursu

 1. W konkursie przewidziano dwie nagrody główne w postaci podwójnych zaproszeń na bal sylwestrowy z maskami weneckimi w Lila Park wraz z transportem autokarem po zakończeniu imprezy (powrót o godzinie 04:15 z Lila Park do centrum Szczecina: I przystanek - Mierzyn, II przystanek - Gumieńce, ul. Kwiatowa, III przystanek - Centrum, pl. Kościuszki, IV przystanek - Centrum, pl. Rodła)
 2. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:
  • I etap Konkursu (02.12.2016 – 08.12.2016): Wystarczy przygotować (w formie grafiki, zdjęcia, obrazka w formacie .jpg lub .png) propozycję stylizacji sylwestrowej i poprawnie wypełnić formularz z danymi osobowymi.
  • II etap Konkursu (09.12.2016 - 15.12.2016) Po zakończeniu I etapu Konkursu wszystkie zgłoszenia zostaną opublikowane na podstronie Konkursu. W II etapie Konkursu odbędzie się głosowanie użytkowników (głosować można raz dziennie z jednego IP). Internauci wybiorą najlepsze według nich zgłoszenia konkursowe. Prace, które w głosowaniu internautów zajmą miejsca od pierwszego do piątego, otrzymają następującą liczbę punktów: 1 miejsce - 5 pkt, 2 miejsce - 4 pkt, 3 miejsce - 3 pkt, 4 miejsce - 2 pkt, 5 miejsce - 1 pkt.
  • Po zakończeniu głosowania internautów nastąpią obrady jury. Komisja oceniająca wybierze pięć jej zdaniem najciekawszych prac, którym przyzna odpowiednio od 1 do 5 punktów.

   Suma punktów internautów i jury wyłoni dwóch zwycięzców nagród głównych w postaci podwójnych biletów na Bal Sylwestrowy z maskami weneckimi w Lila Park. W przypadku gdy grafiki otrzymają taką samą liczbę punktów, głos decydujący otrzyma sponsor nagrody - Lila Park.

 3. Konkurs zostanie rozwiązany do dnia 19.12.2016 r.
 4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora telefonicznie o sposobie przekazania nagrody. Próba połączenia zostanie podjęta trzy razy. W przypadku gdy trzykrotnie nie uda się połączyć z laureatem, Organizator ma prawo wybrać innego laureata.
 5. Zwycięzca nie ma prawa żądać od Fundatora wymiany Nagrody na inną z wyłączeniem procedury reklamacji, w której roszczenie takie będzie uznane za uzasadnione z uwagi na stwierdzenie wad Nagrody.
 6. Zwycięzca nie ma prawa żądać od Fundatora wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Laureat konkursu zobowiązany jest uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wolne od podatku są nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł).
 8. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureata Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie infoludek.pl
 9. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o używaniu zabronionych praktyk, takich jak automatyczne głosowanie z kilku różnych komputerów, oddawanie wielu głosów z jednego adresu IP. Organizator Konkursu ma prawo usunąć zgłoszenie Uczestnika i zdyskwalifikować go z udziału w dalszej części Konkursu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu, w takim przypadku informację o zmianie regulaminu zostaną opublikowane na portalu Infoludek.pl.